Opublikowane: 2022-08-30

Edukacja skupiona na karierze, czyli o roli edukacji formalnej i pozaformalnej w przygotowaniu do życia zawodowego

Aleksandra Tłuściak-Deliowska , Ewa Duda
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.05

Abstrakt

Tekst ma charakter przeglądowy, a jego celem jest analiza aktywności edukacyjnych, które są znaczące dla dokonywanych przez nastolatków wyborów dotyczących ścieżki edukacyjno-zawodowej. Punktem wyjścia dla podjętych analiz jest założenie, że kształcenie odgrywa istotną rolę w kształtowaniu światopoglądu uczniów, ich zachowań i ścieżek kariery poprzez zapewnienie różne­go rodzaju doświadczeń. Analizy działań edukacyjnych zostały dokonane z uwzględnieniem podzia­łu na kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne.

Słowa kluczowe:

edukacja skupiona na karierze, ścieżka edukacyjno-zawodowa, edukacja formalna, edukacja pozaformalna, edukacja zawodowa, doradztwo zawodowe

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tłuściak-Deliowska, A., & Duda, E. (2022). Edukacja skupiona na karierze, czyli o roli edukacji formalnej i pozaformalnej w przygotowaniu do życia zawodowego . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(1), 67–78. https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.