Data publikacji : 2023-06-15

Przygotowanie ucznia w polskiej szkole średniej do współczesnego rynku pracy (na przykładzie technikum mechatronicznego)

Katarzyna PardejAbstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w polskiej szkole średniej, których celem było poznanie wiedzy na temat roli nauczyciela przedmiotów zawodowych w przygotowaniu ucznia do współczesnego rynku pracy. Problemem badawczym było przygotowanie ucznia technikum do zaistnienia i funkcjonowania na obecnym rynku pracy i jego związek z rolą nauczyciela przedmiotów zawodowych w opinii uczniów. Wykorzystano metodę badań fokusowych, gdzie techniką badawczą był wywiad fokusowy. Spotkanie grupy skoligaconej składającej się z pięciu osób trwało godzinę. Uczestnikami byli uczniowie klas trzecich technikum. Badania przeprowadzono w 2022 r. W artykule omówiono plany edukacyjno-zawodowe uczniów po ukończeniu technikum, efekty kształcenia czyniące uczniów konkurencyjnymi na współczesnym rynku pracy, opinię uczniów o nauczycielach przedmiotów zawodowych pod kątem przygotowania ich do wykonywania zawodu, zaangażowanie uczniów w naukę zawodu, a także zaprezentowano poziom wiedzy uczniów na temat aktualnego rynku pracy i oczekiwań pracodawcy.

Słowa kluczowe:

nauczyciel przedmiotów zawodowych, technik mechatronik, rynek pracy, uczeń technikum, polska szkoła średnia, PolskaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Pardej, K. (2023). Przygotowanie ucznia w polskiej szkole średniej do współczesnego rynku pracy (na przykładzie technikum mechatronicznego). Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1). https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.05

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP