Data publikacji : 2023-06-30

Przykład wykorzystania koncepcji przebiegu procesów trajektoryjnych Fritza Schützego w badaniach biograficznych młodych dorosłych

Agnieszka RumianowskaAbstrakt

W artykule przeanalizowano biografię dwudziestotrzyletniego mężczyzny, który swoją narrację skonstruował w planie trajektorii cierpienia, tj. doświadczenia wymykającego się próbom kontrolowania zewnętrznych okoliczności. W pierwszej części artykułu opisano założenia metodologiczne badań, omawiając metodę badań biograficznych i technikę wywiadu narracyjnego. W drugiej części tekstu analizie poddano zapis biografii uzyskanej w wyniku przeprowadzonego wywiadu narracyjnego, prezentując możliwości wykorzystania w badaniach empirycznych koncepcji przebiegu trajektorii cierpienia opracowanej przez Fritza Schützego.

Słowa kluczowe:

młodzi dorośli, badania biograficzne, narracja, trajektoria cierpieniaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Rumianowska, A. (2023). Przykład wykorzystania koncepcji przebiegu procesów trajektoryjnych Fritza Schützego w badaniach biograficznych młodych dorosłych. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1). https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.06

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP