Opublikowane: 2023-06-30

Przykład wykorzystania koncepcji przebiegu procesów trajektoryjnych Fritza Schützego w badaniach biograficznych młodych dorosłych

Agnieszka Rumianowska
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.06

Abstrakt

W artykule przeanalizowano biografię dwudziestotrzyletniego mężczyzny, który swoją narrację skonstruował w planie trajektorii cierpienia, tj. doświadczenia wymykającego się próbom kontrolowania zewnętrznych okoliczności. W pierwszej części artykułu opisano założenia metodologiczne badań, omawiając metodę badań biograficznych i technikę wywiadu narracyjnego. W drugiej części tekstu analizie poddano zapis biografii uzyskanej w wyniku przeprowadzonego wywiadu narracyjnego, prezentując możliwości wykorzystania w badaniach empirycznych koncepcji przebiegu trajektorii cierpienia opracowanej przez Fritza Schützego.

Słowa kluczowe:

młodzi dorośli, badania biograficzne, narracja, trajektoria cierpienia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Rumianowska, A. (2023). Przykład wykorzystania koncepcji przebiegu procesów trajektoryjnych Fritza Schützego w badaniach biograficznych młodych dorosłych. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1), 135–147. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.06

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.