Numery Specjalne 1 i 2 / 2020

2021-03-22

Opublikowane zostały na stronie SPCh dwa numery specjalne czasopisma, na które składają się tłumaczenia na j. angielski wybranych artykułów opublikowanych w SPCh w latach 2000-2018.

W numerze specjalnym 1 znalazły się artykuły mieszczące się w zakresie tematycznym należącym do historii filozofii, logiki, epistemologii i filozofii języka. Z kolei w numerze 2 - artykuły z zakresu filozofii nauki, filozofii przyrody, etyki i filozofii polityki.

Autorami są w większości filozofowie związani obecnie lub dawniej ze środowiskiem naukowym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikacja tłumaczeń wybranych prac ma na celu upowszechnienie wyników ich badań z zakresu filozofii klasycznej, a w szczególności jej kontynuacji w ramach szeroko rozumianej filozofii chrześcijańskiej, mieszczących się w kręgu zagadnień filozofii teoretycznej oraz praktycznej. Stanowią one zbiór prac reprezentatywny dla tematyki podejmowanej przez wspomnianych filozofów w tych obszarach badawczych. Ich opublikowanie ma na celu przybliżenie międzynarodowemu środowisku filozoficznemu poglądów filozoficznych wypracowanych przez autorów tych artykułów oraz zwrócenie uwagi na te ich aspekty, które wydają się szczególnie znaczące i mogą stanowić przedmiot dalszych badań i dyskusji.

Przygotowanie tłumaczenia opublikowanych tekstów było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (Nr 676/P-DUN/2019 z 2 kwietnia 2019 roku) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyrażamy wdzięczność autorom opublikowanych artykułów za umożliwienie ich przetłumaczenia. Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu numerów specjalnych czasopisma kierujemy do: prof. Jana Krokosa, śp. prof. Grzegorza Bugajaka i dra Michała Latawca oraz firmy GROY Translations.

Special Issue 1:

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/624

Special Issue 2:

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/625

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa