Data publikacji : 2018-02-16

Vittorio Possenti, Il realismo e la fine della filosofia moderna („Realizm i koniec filozofii nowożytnej”), Armando Editore, Roma 2016 (rec.)

Dział: Recenzje i sprawozdania

Abstrakt

Od wielu dziesięcioleci mówi się o kryzysie myśli nowożytnej w świecie zachodnim. Przedstawiciele różnych nurtów filozoficznych pytają o jego przyczyny i konsekwencje. Proponują także różnorodne formy jego przezwyciężenia. Jednym z takich autorów jest włoski filozof Vittorio Possenti (ur. 1938), emerytowany profesor filozofii polityki w Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji oraz członek włoskiego Narodowego
Komitetu Bioetycznego. Prezentowana książka jest syntezą badań tego myśliciela, prowadzonych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W najnowszej publikacji Possenti odsłania kryzys filozofii nowożytnej, poddaje analizie różne koncepcje realizmu oraz ukazuje możliwości odnowy myśli zachodniej. Possenti przedstawił swoje rozumienie filozofii w bardzo wielu książkach i artykułach. Najnowsze studium zawiera niektóre teksty już wcześniej opublikowane oraz rozdziały, które ukazują się po raz pierwszy.

Słowa kluczowe

Possenti ; filozofia nowożytna ; kryzys intelektualny


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kobyliński, A. (2018). Vittorio Possenti, Il realismo e la fine della filosofia moderna („Realizm i koniec filozofii nowożytnej”), Armando Editore, Roma 2016 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 53(2), 145-152. https://doi.org/10.21697/2017.53.2.31

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie