Vol 53, Nr 2 (2017)

Spis treści

Artykuły naukowe

Uczucie, osoba i wartości w fenomenologicznych badaniach Edyty Stein PDF
Filip Borek 5-27
Tomistyczna krytyka ontologii fenomenologicznej PDF
Piotr Duchliński 29-75
Mistyczne odkrywanie Boga w "Itinerarium mentis in Deum" św. Bonawentury PDF
Mirosław Kiwka
Selected aspects of biophilosophical controversies in complex plant behaviour research PDF (English)
Rafał Kupczak 123-144

Recenzje i sprawozdania

(rec.) Vittorio Possenti, Il realismo e la fine della filosofia moderna („Realizm i koniec filozofii nowożytnej”), Armando Editore, Roma 2016 PDF
Andrzej Kobyliński 145-152
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 26 października 2016 r. PDF
Andrzej Kobyliński 153-162