Vol 51, Nr 1 (2015)

Spis treści

Artykuły naukowe

Antropologiczne podstawy modlitwy. Studium filozoficzno-religijne PDF
Marian Jaworski 5-15
Janusza Stanisława Pasierba mistyczne inspiracje wizji człowieka PDF
Piotr Koprowski 17-54
Nature and necessity in Aristotle’s "Physics" PDF (English)
Jarosław Olesiak 55-73
The reform of the quality of life indicators in the EU from the perspective of sustainable development philosophy PDF (English)
Andrzej Papuziński 75-98
Problem formy logicznej: Wittgenstein a Leibniz PDF
Michał Piekarski 99-121
Uprawnieniowe prawo naturalne i jego zakres w filozofii Pawła Włodkowica PDF
Magdalena Płotka 123-140
Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia „ex nihilo” w modelach kosmologicznych kwantowej kosmogenezy PDF
Marek Szydłowski, Paweł Tambor 141-163

Recenzje i sprawozdania

(rec.) Michał Piekarski, Logika-Gramatyka-Pragmatyka. Ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015 PDF
Marek Porwolik 165-171
Rocznik Tomistyczny, nr 1, 2012, ISSN 2300-1976 PDF
Marek P. Prokop 172-180
(rec.) Teresa Obolevitch, Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego, Copernicus Center, Kraków 2014 PDF
Justyna Kroczak 181-183
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "The current “social-ethical” trends and the issue of justice in the context of Central Europe and in contemporary Russian thought", Trnavska Univerzita, 4 listopada 2014 PDF
Andrzej Kobyliński 183-193