„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS) jest półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW pod kierunkiem redaktora naczelnego – dra hab. Tomasza Michała Korczyńskiego, prof. uczelni. W periodyku ukazują się ważne teksty dotyczące zagadnień teoretycznych (oryginalne artykuły naukowe), jak również ogniskujące się wokół problematyki badawczej (sprawozdania oraz raporty). Ponadto publikowane są recenzje oraz szczególny dział „Próby i debiuty”, przeznaczony dla doktorantów i autorów początkujących. Celem czasopisma jest poszerzanie wiedzy socjologicznej na temat aktualnych obszarów społecznych praktyk, odwołujących się do wielu obszarów i znaczeń. Zakres tematyczny dotyczy przede wszystkim socjologii jako takiej, ale także nauk pokrewnych: antropologii kulturowej, ogólnej wiedzy o człowieku i kultrze, a także metodologii badań socjologicznych, demografii, historii i filozofii. 

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. Początkowo funkcjonowało tylko w postaci elektronicznej (rocznik), natomiast od 2014 r. wydawane są równocześnie wersje elektroniczne oraz tradycyjne – papierowe (początkowo w formacie kwartalnika, a obecnie półrocznika). Redakcja zapewnia kolportaż egzemplarzy autorskich a także nadbitek. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie internetowej czasopisma. W UCS stosowana jest polityka Open Access - wolny dostęp do zbiorów publikacyjnych oparty na stosowaniu licencji niewyłącznej, zakładający wydawanie artykułów na podstawie licencji creative commons CC-BY-ND 4.0.

Redakcja UCS zezwala autorom opublikowanych w czasopiśmie tekstów na zamieszczanie (deponowanie) ich wersji ostatecznych w wybranym przez siebie repozytorium (np. ResearchGate, Academia, itp.), pod warunkiem podania pierwotnego źródła publikacji, jakim są łamy UCS.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Częstotliwość publikacji
Półrocznik
ISSN:
2544-3062
eISSN:
2299-2367
DOI:
10.21697/ucs
  • ICI Journals Master List - Index Copernicus International
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH -The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • BazHum - czasopisma naukowe z zakresu humanistyki i nauk społecznych
  • Nauki społeczne

Aktualności

Call for papers UCS 2020: 26(1)

2020-11-28

Zapraszamy do współtworzenia najnowszego numeru czasopisma Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, którego tematem uczyniliśmy 150 lat wpływu polskiej kultury na światową naukę, literaturę, muzykę, technologię.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP