„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW pod kierunkiem redaktora naczelnego – dra hab. Tomasza M. Korczyńskiego. W periodyku ukazują się ważne teksty dotyczące zagadnień teoretycznych (oryginalne artykuły naukowe), jak również ogniskujące się wokół problematyki badawczej (sprawozdania oraz raporty). Ponadto publikowane są recenzje oraz szczególny dział „Próby i debiuty”, przeznaczony dla doktorantów i autorów początkujących. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. Początkowo funkcjonowało tylko w postaci elektronicznej (rocznik), natomiast od 2014 r. wydawane są równocześnie wersje elektroniczne oraz tradycyjne – papierowe (początkowo w formacie kwartalnika, a obecnie półrocznika). Redakcja zapewnia kolportaż egzemplarzy autorskich a także nadbitek. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ISSN:
2544-3062
eISSN:
2299-2367
DOI:

Aktualności

Call for papers UCS 2020: 26(1)

2020-11-28

Jak głosi legenda, David Bowie w maju 1973 roku przejeżdżał przez Polskę wracając z turystycznej wyprawy z Moskwy. Na Stacji Warszawa Gdańska pociąg miał kilkudziesięciominutowy postój techniczny, który brytyjski artysta wykorzystał, aby w sklepie muzycznym nabyć płytę analogową z pieśniami zespołu „Śląsk”. Echa tego przypadkowego spotkania, odnajdujemy dziś na jego płycie „LOW” w utworze „Warszawa”. Chcielibyśmy pójść tym śladem i dlatego postanowiliśmy podjąć tematykę wpływu polskiej kultury na szeroko rozumianą kulturę i technologię światową.

Zapraszamy do współtworzenia najnowszego numeru czasopisma Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, którego tematem uczyniliśmy 150 lat wpływu polskiej kultury na światową naukę, literaturę, muzykę, technologię.

Zachęcamy do podjęcia tematów z zakresu socjologii, kulturoznawstwa, muzykologii, literaturoznawstwa, historii, które ustanowią w centrum polski akcent recepcji w światowych zasobach systemów kulturowych, które traktowane byłyby na dwóch różnych poziomach:

1. Jako wpływ polskiej kultury w postaci konkretnych nazwisk polskich twórców;

2. Jako odbiór i obecność elementów polskiej kultury w twórczości obcych artystów, naukowców i innych twórców.

Oczekujemy szczególnie tekstów, które dotykają poniższych zagadnień:

– wpływ polskich naukowców na światową naukę, np. Aleksandra Czekanowskiego, Stefana Banacha (z radością przyjęlibyśmy m.in. artykuły o twórczości Floriana Znanieckiego czy Ludwiga Gumplowicza);

– wpływ polskich pisarzy, pisarek, poetów i poetek na światową literaturę (W. Gombrowicz, R. Gary, W. Szymborska, w nawiązaniu do ostatniego nazwiska poetki, z radością przyjęlibyśmy m.in. artykuły o twórczości polskich Noblistów);

- wpływ polskich kompozytorów, muzyków, ale także malarzy czy reżyserów poza granicami Polski (Mieczysław Weinberg, Zbigniew Preisner, Roman Polański, Zdzisław Beksiński);

– recepcja polskiej nauki w światowej technologii (np. odkrycia protoplasty „doliny krzemowej” Jana Czochralskiego czy K-202 Jacka Karpińskiego)

- recepcja polskiej kultury w muzyce, nauce, literaturze, fotografii, filmie etc.

Termin nadsyłania abstraktów/konspektów: 31 grudnia 2020 roku na adres: ucs@uksw.edu.pl

Termin nadsyłania artykułów: 31 stycznia 2021 roku na adres: m.choczynski@uksw.edu.pl

 

Tekst powinien mieć nie więcej niż 24 tysięcy znaków (z przypisami i listą prac cytowanych) i musi być dostosowany do standardów cytowania/przypisów podanych na stronie czasopisma (http://is.ucs.uksw.edu.pl/node/7). Prosimy o dołączenie krótkiego biogramu naukowego (500 znaków), afiliacji, listy prac cytowanych i streszczenia tekstu w języku polskim oraz angielskim ze słowami kluczowymi.

Redaktorzy prowadzący: Tomasz Michał Korczyński, Marcin Choczyński

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP