„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Instytutu Socjologii UKSW pod kierunkiem redaktora naczelnego – ks. prof. zw. dra hab. Sławomira H. Zaręby. W periodyku ukazują się ważne teksty dotyczące zagadnień teoretycznych (oryginalne artykuły naukowe), jak również ogniskujące się wokół problematyki badawczej (sprawozdania oraz raporty). Ponadto publikowane są recenzje oraz szczególny dział „Próby i debiuty”, przeznaczony dla doktorantów i autorów początkujących. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. Początkowo funkcjonowało tylko w postaci elektronicznej (rocznik), natomiast od 2014 r. wydawane są równocześnie wersje elektroniczne oraz tradycyjne – papierowe (format kwartalnika). Redakcja zapewnia kolportaż egzemplarzy autorskich a także nadbitek. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ISSN:
2544-3062
eISSN:
2299-2367
DOI:
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP