Opublikowane: 2023-12-31

Zatrzymać czas

Jan Zieliński
Załącznik Kulturoznawczy
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/zk.2023.10.30

Abstrakt

To Stop Time

An analysis of a poem Zegary w Trewirze (Clocks In Trier) by Stefan Napierski from his 1933
volume Obrazy z podróży (Travel Pictures). The interpretation includes on one hand the
context of the only novel by Napierski, Rozmowy z cieniem (Conversations With A Shadow),
in which the clocks play an important role, on the other hand the iconographical tradition of
the time measuring in Trier, based mostly on the monography of that subject by Christl
Lehnert-Leven (Uhren in Trier. Geschichte, Gedichte und Bestände des Museums Simeonstift
14 S. Napierski, Z powodu „Diogenesa w kontuszu” Wacława Berenta, „Ateneum” 1938, nr 2 s. 31.

Trier, 1992). There is also a discussion of the allusions to Heinrich Heine and Rainer Maria
Rilke, both in Napierski’s poem and in his novel, as well as a presentation of two Middle
Ages legends: about the founding of the town of Trier by the king Trebeta and about the life-
story of St. Simeon, an eremit buried alive in the town’s gates, which help to explain the
deeper meaning of Napierski’s poem.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zieliński, J. (2023). Zatrzymać czas. Załącznik Kulturoznawczy, (10), 661–668. https://doi.org/10.21697/zk.2023.10.30

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.