Forum Pedagogiczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Utwory w nim zamieszczane reprezentują wszystkie subdyscypliny współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Można zgłaszać teksty do opublikowania w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie opracowane na podstawie reguł APA. Artykuły są poddawany procedurze obustronnie anonimowego recenzowania (double blind review) przez dwóch niezależnych specjalistów z dziedziny.

INDEKSOWANE W:

ERIH Plus ; CEJSH ; POL-index ; ICI World of Journals ; BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:Index Copernicus Value 2016 – 71,08

PATRONAT:

Czasopismo od roku 2016 wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

DOI: 10.21697/fp
ISSN (Print): 2083-6325 ISSN (Online): 2449-7142

Aktualności

 

Zapowiedź numeru 2/2019

 
W numerze 2/2019 ukażą się referaty przedstawione podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej", zatytułowanej "Religia jako dylemat edukacji - teoria i praktyka" (Wrocław 8-9.12.2017 roku). Z tego powodu redakcja przyjmuje tylko teksty zamówione.  
Opublikowane: 2018-04-08
 

Zapowiedź numeru 1/2019

 

Numer 1/2019 w całości poświęcony będzie tematowi: "W stulecie odzyskania niepodległości - polska myśl i praktyka edukacyjna w II Rzeczypospolitej". Redakcja przyjmuje tylko teksty zamówione.

 
Opublikowane: 2018-02-04
 

Numer 1/2018

 

Przygotowany został numer 1/2018 naszego czasopisma. Zawiera referaty wygłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Polskie koncepcje pedagogiki ogólnej w ujęciu porównawczym” (Wrocław, 27-28 września 2017). Redaktorem tematycznym jest Rafał Włodarczyk. Na razie na stronie internetowej udostępniamy metadane. Wersja papierowa ukaże się prawdopodobnie w czerwcu br.

 
Opublikowane: 2018-04-08
 
Więcej ogłoszeń...