Data publikacji : 2019-01-24

O antropologicznej zmianie w ujęciu praw podstawowych w Unii Europejskiej

Michał GieryczDział: Artykuły

Abstrakt

W  tekście autor podejmuje próbę zrozumienia przyczyn zmian w  pojmowaniu ochrony życia ludzkiego oraz prawa do małżeństwa/rodziny w ujęciu praw podstawowych UE w stosunku do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Autor weryfikuje tezę głoszącą, że następujące krok po kroku „przewartościowanie wartości” u swego źródła związane jest ze zmianą antropologiczną, dostrzegalną w unijnym katalogu praw
podstawowych. W artykule podzielonym na trzy części, autor dokonuje analizy wybranych postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPCz) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz), pod kątem relacji antropologii, wartości i praw człowieka oraz prawa do życia i prawa do małżeństwa/rodziny.

W drugiej części analizie poddane zostały podstawowe regulacje aksjologiczne Karty Praw Podstawowych i Traktatu o Unii Europejskiej, w celu odsłonięcia specyficznej dla UE koncepcji antropologicznej, natomiast przedmiotem trzeciej części jest ukazanie znaczenia przyjętej w UE antropologii dla rozumienia w jej ramach prawa do życia i zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.

Słowa kluczowe

Prawa człowieka ; małżeństwo ; rodzina ; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ; Europejska Konwencja Praw Człowieka ; Karta Praw Podstawowych UE


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy udzielają licencji wydawniczej na publikację artykułu


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie