Opublikowane: 2019-01-24

O antropologicznej zmianie w ujęciu praw podstawowych w Unii Europejskiej

Michał Gierycz
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
Dział: Temat numeru
https://doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.06

Abstrakt

W  tekście autor podejmuje próbę zrozumienia przyczyn zmian w  pojmowaniu ochrony życia ludzkiego oraz prawa do małżeństwa/rodziny w ujęciu praw podstawowych UE w stosunku do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Autor weryfikuje tezę głoszącą, że następujące krok po kroku „przewartościowanie wartości” u swego źródła związane jest ze zmianą antropologiczną, dostrzegalną w unijnym katalogu praw
podstawowych. W artykule podzielonym na trzy części, autor dokonuje analizy wybranych postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPCz) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz), pod kątem relacji antropologii, wartości i praw człowieka oraz prawa do życia i prawa do małżeństwa/rodziny.

W drugiej części analizie poddane zostały podstawowe regulacje aksjologiczne Karty Praw Podstawowych i Traktatu o Unii Europejskiej, w celu odsłonięcia specyficznej dla UE koncepcji antropologicznej, natomiast przedmiotem trzeciej części jest ukazanie znaczenia przyjętej w UE antropologii dla rozumienia w jej ramach prawa do życia i zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.

Słowa kluczowe:

Prawa człowieka, małżeństwo, rodzina, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych UE

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gierycz, M. (2019). O antropologicznej zmianie w ujęciu praw podstawowych w Unii Europejskiej. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (22), 92–117. https://doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.