Data publikacji : 2022-12-31

Pomoc wychowawczo-pastoralna świadczona więźniom w oparciu o koncepcję salutogenetyczną Aarona Antonovsky’ego

Zbigniew KuleszKathrin MaierJarosław MichalskiAbstrakt

W publikacji opisano nowe perspektywy pomocy osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w oparciu o koncepcję salutogenetyczną Aarona Antonovsky’ego. Analizie poddane zostały poszczególne elementy wymienione przez autora konstruktu poczucia koherencji, które mogą znaleźć zastosowanie w szeroko pojętej resocjalizacji, ze szczególnym podkreśleniem roli duszpasterstwa więziennego oraz pracy wychowawczej. Badania skupiły się na określeniu celów duszpasterstwa więziennego, specyfiki środowiska odosobnienia oraz koncepcji salutogenezy. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowane zostały nowe strategie naprawcze.

Słowa kluczowe:

duszpasterstwo więzienne, zdrowie psychiczne, poczucie koherencji, religijność, wychowanieSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Kulesz, Z., Maier, K., & Michalski, J. (2022). Pomoc wychowawczo-pastoralna świadczona więźniom w oparciu o koncepcję salutogenetyczną Aarona Antonovsky’ego. Forum Pedagogiczne, 12(2), 301–319. https://doi.org/10.21697/fp.2022.2.23

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP