Data publikacji : 2021-10-27

Edukacja dla bezpieczeństwa versus edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Agnieszka KlimskaDział: Colloquia

Abstrakt

W artykule został przedstawiony problem praktyki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wybranych strategii i modeli edukacji. W sytuacji nasilających się zagrożeń dla środowiska społeczno-przyrodniczego i kryzysu ekologicznego uwidacznia się potrzeba modyfikowania programów edukacji sustensywnej. Zaproponowano, aby edukację tę wspierać przedsięwzięciami realizowanymi w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest bowiem potrzebą, wartością i dynamicznym procesem społecznym, a działania na jego rzecz silniej mobilizują ludzi do aktywności i zmiany postaw.

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój, edukacja na rzecz bezpieczeństwa, edukacja sustensywna, edukacja szkolna, praktyka zrównoważonego rozwoju


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Klimska, A. (2021). Edukacja dla bezpieczeństwa versus edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum Pedagogiczne, 11(1), 263-273. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.16

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie