Data publikacji : 2017-01-25

Definicja prawno-teologiczna życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych

BOŻENA SZEWCZULDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Pojęcie życie konsekrowane pojawiło się stosunkowo niedawno. Chociaż jest ono powszechnie stosowane, to jednak – jak się wydaje – nie jest rozumiane  w sposób pełny  nawet przez same osoby, których dotyczy.  Niewiele z nich sięga bowiem do Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 roku,  gdzie podano pełną definicję życia konsekrowanego. Termin ten najczęściej wyjaśnia się jako życie szczególnie poświęcone (konsekrowane) Bogu. Tymczasem już sakrament chrztu - określany także mianem konsekracji chrzcielnej -  poświęca Bogu życie każdego ochrzczonego, tak że staje się ono prawdziwym życiem konsekrowanym. Również przez przyjęcie sakramentu święceń kapłańskich kapłan konsekruje się całkowicie Bogu. O jaką więc konsekrację chodzi w przypadku tzw. osób konsekrowanych? Kiedy ona się dokonuje i co tak bardzo wyróżnia osoby konsekrowane, że tworzą one odrębny stan w Kościele, chociaż  nie hierarchiczny? Odpowiedzi na tak postawione pytania dostarcza artykuł analizujący  kodeksową definicję życia konsekrowanego i jego form istniejących w Kościele katolickim.

Słowa kluczowe

definicja ; stan doskonałości ; życie konsekrowane ; elementy teologiczne ; elementy prawne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

SZEWCZUL, B. (2017). Definicja prawno-teologiczna życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych. Prawo Kanoniczne, 59(1), 19-42. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.1.02

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie