Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk - nowym redaktorem naczelnym „Seminare”

2022-12-03

W maju 2022 r. dobiegła końca kadencja redakcji „Seminare” za okres 2016-2021 przedłużona o rok z powodu pandemii oraz ks. prof. dr hab. Jerzego Gocki jako redaktora naczelnego, który pełnił tę funkcję od roku 2011. Nowym redaktorem naczelnym został wybrany ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk. W imieniu nowego zespołu redakcyjnego bardzo dziękuję ustępującej redakcji i redaktorowi naczelnemu za wkład, jaki włożyli w rozwój czasopisma "Seminare".

Mariusz Chamarczuk SDB
Redaktor naczelny

 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP