Nowa linia programowa i polityka wydawnicza „Seminare”

2022-12-03

Pragniemy poinformować, że czasopismo nasze zostało zakwalifikowane do finansowania w programie „Rozwój czasopism naukowych”. Wraz z aplikacją wniosku została opracowana, a następnie przyjęta przez Zarząd TNFS, wydawcę czasopisma, nowa strategia rozwoju „Seminare”.

Najważniejsze elementy nowej strategii obejmują:

  1. określenie nowego profilu wydawniczego czasopisma;
  2. migrację na platformę czasopism UKSW;
  3. powołanie nowej redakcji oraz rady naukowej odpowiadającej nowej linii programowej czasopisma, a także prowadzącej do dalszego jego umiędzynarodowienia;
  4. przejście z formy kwartalnika na półrocznik;
  5. wydawanie tekstów wyłącznie w języku angielskim;
  6. wdrożenie polityki wydawniczej Online First, umożliwiającą publikację na witrynie czasopisma artykułów, które przeszły już recenzję, redakcję i korektę językową ( https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/s/of).
 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP