Data publikacji : 2020-05-14

“This is about Poland and about everything.” Senatorial activity of Stanisław Łubieński, Bishop of Płock, in the years 1627-1632

Dział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Biskup Stanisław Łubieński obejmując jako senator i biskup posiadał duży wpływ na obsadę stanowisk i godności w diecezji płockiej. Jego rządy w diecezji zbiegły się z wojną szwedzką, której skutki odczuły szczególnie północne części biskupstwa płockiego. Wpłynęło to na ewolucję poglądów Łubieńskiego z popierających działania zbrojne po postulujące jak najszybsze zawarcie pokoju. Drugą kwestią podnoszoną przez Łubieńskiego była sprawa następstwa tronu po Zygmuncie III i elekcja vivente rege. Artykułowanie tej kwestii na sejmach w 1626 i 1631 roku wynikało z przekonania, że najlepszym rozwiązaniem dla Rzeczypospolitej jest wybór na króla najstarszego syna Zygmunta Władysława.  

Słowa kluczowe

Stanisław Łubieński, diecezja płocka, vivente rege elekcja, Mazowsze, the Commonwealth


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Graczyk, W. (2020). “This is about Poland and about everything.” Senatorial activity of Stanisław Łubieński, Bishop of Płock, in the years 1627-1632. Saeculum Christianum, 27, 83-93. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.w.sp.6

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie