Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Hundert, Z. (1). Garnizon wojskowy Kamieńca Podolskiego w latach 1667-1672 – zarys problematyki. Saeculum Christianum, 21(1), 141-153. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc/article/view/7950

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie