„Studia nad Rodziną” wydawane są od 1997 roku jako półrocznik Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2016 r. czasopismo stało się kwartalnikiem. W nowej punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015 r., czasopismo uzyskało 8 punktów - część B wykazu czasopism naukowych pozycja 1777.

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1429-2416
DOI:
10.21697/snr
  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • PEDAGOGIKA
  • NAUKI O RODZINIE
MNISW 8 ; 2017
Index Copernicus 54,88 ; 2015
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP