Aktualny numer

„Studia nad Rodziną” wydawane są od 1997 roku jako półrocznik Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2016 r. czasopismo stało się kwartalnikiem. Od 2021 r. jest ponownie półrocznikiem, wydawanym w formie elektronicznej.

Na platformie czasopism UKSW udostępniamy zawartość numerów, w tym pełne teksty publikacji, począwszy od 2014 r. Pełne dane bibliograficzne od początku istnienia czasopisma (1997 r.) można znaleźć na stronie BazHum, natomiast pełne teksty wszystkich numerów archiwalnych w BazHum pełnotekstowej. Od 2021 r. czasopismo ukazuje się jedynie w formie online.

W punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015 r., czasopismo uzyskało 8 punktów - część B wykazu czasopism naukowych, pozycja 1777.

 

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1429-2416
eISSN:
2720-5665
DOI:
10.21697/snr
Licencja CC
 • BazHum
 • Biblioteka Nauki
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • IC Journals Master List
 • Most Wiedzy
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dyscypliny:
 • PEDAGOGIKA
 • NAUKI O RODZINIE
 • TEOLOGIA
 • FILOZOFIA
MEiN 8 ; 2017
Index Copernicus 73,00 ; 2017

Ogłoszenia

Plan wydawniczy na 2021 r.

2021-05-11

Plan wydawniczy czasopisma "Studia nad Rodziną" na 2021 r.
Zapraszamy do zgłaszania artykułów naukowych, sprawozdań i recenzji!

Czytaj więcej

Plan wydawniczy na 2020 r.

2021-05-11

Plan wydawniczy czasopisma "Studia nad Rodziną" na 2020 r.

Czytaj więcej

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP