„Studia nad Rodziną” wydawane są od 1997 roku jako półrocznik Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2016 r. czasopismo stało się kwartalnikiem. Od 2021 r. jest ponownie półrocznikiem, wydawanym w formie elektronicznej.

Na platformie czasopism UKSW udostępniamy zawartość numerów, w tym pełne teksty publikacji, począwszy od 2014 r. Pełne dane bibliograficzne od początku istnienia czasopisma (1997 r.) można znaleźć na stronie BazHum, natomiast pełne teksty wszystkich numerów archiwalnych w BazHum pełnotekstowej. Od 2021 r. czasopismo ukazuje się jedynie w formie online.

W punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015 r., czasopismo uzyskało 8 punktów - część B wykazu czasopism naukowych, pozycja 1777.

 

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1429-2416
eISSN:
2720-5665
DOI:
10.21697/snr
Licencja CC

 • BazHum
 • Biblioteka Nauki
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • IC Journals Master List
 • Most Wiedzy
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • PEDAGOGIKA
 • NAUKI O RODZINIE
 • TEOLOGIA
 • FILOZOFIA
MEiN 8 ; 2017
Index Copernicus Value (ICV) 73,00 ; 2017

Aktualności

Plan wydawniczy na 2021 r.

2021-05-11

Plan wydawniczy czasopisma "Studia nad Rodziną" na 2021 r.
Zapraszamy do zgłaszania artykułów naukowych, sprawozdań i recenzji!

Czytaj więcej

Plan wydawniczy na 2020 r.

2021-05-11

Plan wydawniczy czasopisma "Studia nad Rodziną" na 2020 r.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP