Studia Philosophiae Christianae jest półrocznikiem (do 2010 roku był to półrocznik, w latach 2011-2020 kwartalnik) ukazującym się nieprzerwanie od 1965 roku, redagowanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej. Artykuły obecnie publikowane są w języku polskim i angielskim.

Więcej o czasopiśmie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/about.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW RP (aktualnie: 70 pkt).

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • Index Copernicus
 • BazHum
 • CEJSH
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • ERIH Plus
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • Philosopher's Index
 • Library of Science/Biblioteka nauki
 • Sherpa Romeo
 • ROAD
Dyscypliny:
 • filozofia
MEiN 70 pkt. (2024)
Dla autorów

Czy jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy zapoznanie się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie?
Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje.
Następnie prosimy o rejestrację na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji: "Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent".
Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie - w edycji swojego profilu można rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent.
Prośba o sporządzenie recenzji konkretnego artykułu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo CEEOL
Logo DOAJ
Logo SHERPA
Logo EBSCO
Logo ROAD
Logo Scilit

Ogłoszenia

Nowy numer SPCh (2/2023)

2024-02-07

Najnowszy numer Studia Philosophiae Christianae: 2(2023) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 8 artykułów naukowych oraz 2 sprawozdania naukowe. W numerze m.in. o wolnej woli wg Dunsa Szkota, o kosmologii antropicznej w kontekście jedności nauki, o aspektach filozofii chrześcijańskiej. Jest także odpowiedź na teksty z nr 2/2022 wokół książki Davida Gunkela "Deconstruction" oraz sprawozdanie z dyskusji wokół książki Krzysztofa Meissnera "Fizyk w jaskini światów". Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Mark J. Boone, David J. Gunkel, Piotr Janik, Maciej Jemioł, Martyna Koszkało, Sławomir Leciejewski, Zyra F. Lentija, Karol Michalski, Adam Świeżyński.

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/893

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

SPCh z dofinansowaniem w ramach projektu MEiN "Rozwój czasopism naukowych"

2023-08-30

Studia Philosophiae Christianae otrzymało dofinansowanie w wysokości 71 500 PLN w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój czasopism naukowych" na lata 2022-2024. Środki są przeznaczone na redakcję językową publikowanych tekstów, aktualizację witryny internetowej czasopisma, aktualizację baz indeksacyjnych, szkolenia dla członków redakcji. 

 

Czytaj więcej

Nowy numer SPCh (1/2023)

2023-08-30

Najnowszy numer Studia Philosophiae Christianae: 1(2023) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 7 artykułów naukowych oraz 1 recenzja naukowa książki i 1 sprawozdanie naukowe. W numerze m.in. o ekofilozofii, antropocenie, katastrofie ekologicznej, wyzwaniach globalizacji i uprzemysłowienia. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Ivan Buraj, Helena Ciążela, Anna Mravcová, Katarína Podušelová, Richard St’ahel, Mindaugas Stoškus, Adam Świeżyński, Włodzimierz Tyburski, Štefan Zolcer. 

Więcej zob. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/892. Zapraszamy do lektury! 

Czytaj więcej

Nowy numer SPCh (2/2022)

2023-03-01

Najnowszy numer Studia Philosophiae Christianae: 2(2022) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 9 artykułów naukowych oraz 1 recenzja naukowa książki i 2 sprawozdania naukowe. W numerze m.in. o filozofii eleatów, przyjemnościach wg Tomasza z Akwinu i stanowisku teoriopoznawczym Thomasa Reida. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Stanisław Chankowski, David J. Gunkel, Arian Kowalski, Piotr Kozak, Dariusz Kucharski, Michał Latawiec, Michał Piekarski, Dariusz Piętka, Magdalena Płotka, Przemysław R. Nowakowski, Adam Świeżyński, Karolina Tytko.  Część numeru została poświęcona dyskusji wokół książki Davida J. Gunkela, "Deconstruction" (MIT Press 2021). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/759 Zapraszamy do lektury!

Wynik ewaluacji SPCh w Index Copernicus

2022-09-28

Z satysfakcją informujemy, że czasopismo "Studia Philosophiae Christianae" przeszło pozytywnie proces ewaluacji i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List na rok 2021. Na podstawie informacji przekazanych w ewaluacji oraz analizy numerów czasopisma z 2021 roku, Eksperci Index Copernicus obliczyli Index Copernicus Value (ICV) na rok 2021: ICV 2021 = 100,00. (W poprzednim roku wynik ewaluacji wynosił: 92,80). https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3824

Śp. prof. Mieczysław Gogacz (1926-2022)

2022-09-13

Ze smutkiem informujemy o śmierci wieloletniego profesora ATK i UKSW prof. Mieczysława Gogacza, który w ostatnim czasie był także honorowym członkiem Rady Naukowej naszego czasopisma. Prof. Gogacz w czasie swojej działalności naukowej opublikował w SPCh blisko trzydzieści artykułów, recenzji i sprawozdań naukowych. Wyrażając Mu wdzięczność, przypominamy jeden z Jego artykułów, opublikowany w SPCh w 1983 roku pt. "Filozoficzne rozważania o rozpaczy i nadziei".  

Nowy numer SPCh (1/2022)

2022-08-31

Najnowszy numer SPCh: 1(2022) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 7 artykułów naukowych oraz 3 recenzje naukowe książek i 2 sprawozdania naukowe. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Tomasz Femiak, Waldemar Filipek, Adam Grzegorzyca, Adam Janas, Andrzej Kobyliński, Arina Kowalski, Marek Łagosz, Marek Maciejczak, Krzysztof Małek, Tomasz Perz, Hovav Rashelbach, Julia Rejewska, Michał Sawicki

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/758

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

Nowy numer SPCh (2/2021)

2022-01-07

Najnowszy numer SPCh: 2(2021) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 7 artykułów naukowych (w tym 2 w języku angielskim) oraz 1 recenzja naukowa książki i 1 sprawozdanie naukowe. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Alina Bernadetta Jagiełłowicz (UWr), Janina Buczkowska (UKSW), Maciej Janowski (APS), Kingsley Mbamara (KUL JPII), Józef Kożuchowski (WSD Elbląg), Jarosław Kucharski (AIK), Adam Świeżyński (UKSW), Michał Wagner (UKSW).

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/614

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

Zwiększenie punktacji SPCh na liście MEiN - 70 pkt.

2021-12-01

Informujemy, że w najnowszej punktacji czasopism naukowych na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 "Studia Philosophiae Christianae" uzyskały 70 punktów. Zapraszamy do publikowania!

Czytaj więcej

Zmarł członek Rady Naukowej SPCh, prof. Joseph Koterski SJ (1953-2021)

2021-09-23

Z wielkim smutkiem informujemy, że dotarła do nas wiadomość o śmierci wieloletniego członka Rady Naukowej naszego czasopisma, prof. Josepha Koterskiego.

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.