Studia Philosophiae Christianae jest półrocznikiem (do 2010 r. był to półrocznik, w latach 2011-2020 - kwartalnik) ukazującym się nieprzerwanie od 1965 roku, redagowanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej. Artykuły publikowane są głównie w języku polskim i angielskim, a sporadycznie – także w innych językach kongresowych. Więcej o czasopiśmie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/about.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN (aktualnie: 70 pkt).

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstotliwość publikacji
PÓŁROCZNIK (od 2021) / BIANNUAL
ISSN:
0585-5470
eISSN:
2720-0531
DOI:
10.21697/spch

                           

                       Library of Science logo       ROAD

   

___________________________________________________________________

Licencja CC

 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • ERIH+
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • EBSCO
 • DOAJ
 • Crossref
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Library of Science / Biblioteka Nauki
 • Most Wiedzy
 • Sherpa Romeo
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • ICI Journals Master List
 • Scilit
 • Philosopher's Index
 • FILOZOFIA
MEiN 70 - 2021

Aktualności

Nowy numer SPCh (2/2021)

2022-01-07

Najnowszy numer SPCh: 2(2021) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 7 artykułów naukowych (w tym 2 w języku angielskim) oraz 1 recenzja naukowa książki i 1 sprawozdanie naukowe. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Alina Bernadetta Jagiełłowicz (UWr), Janina Buczkowska (UKSW), Maciej Janowski (APS), Kingsley Mbamara (KUL JPII), Józef Kożuchowski (WSD Elbląg), Jarosław Kucharski (AIK), Adam Świeżyński (UKSW), Michał Wagner (UKSW).

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/614

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

Zwiększenie punktacji SPCh na liście MEiN - 70 pkt.

2021-12-01

Informujemy, że w najnowszej punktacji czasopism naukowych na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 "Studia Philosophiae Christianae" uzyskały 70 punktów. Zapraszamy do publikowania!

Czytaj więcej

Zmarł członek Rady Naukowej SPCh, prof. Joseph Koterski SJ (1953-2021)

2021-09-23

Z wielkim smutkiem informujemy, że dotarła do nas wiadomość o śmierci wieloletniego członka Rady Naukowej naszego czasopisma, prof. Josepha Koterskiego.

Czytaj więcej

Nowy numer SPCh (1/2021)

2021-08-19

Najnowszy numer SPCh: 1 (2021) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 6 artykułów naukowych (w tym 2 w języku angielskim) oraz 2 recenzje naukowe książek. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: dr Karolina Rozmarynowska (UKSW), prof. Roman Murawski (UAM), dr hab. Marek Łagosz (UWr), dr Adam Grzegorzyca (UO), dr Marcin Sieńkowski (WSD Ełk), dr Marek Porwolik (UKSW), dr hab. Piotr Duchliński (AI), dr Miłosz Puczydłowski (UP KEN).

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/613

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

Konferencja naukowa w rocznicę śmierci ks. prof. Grzegorza Bugajaka

2021-04-26

17 maja 2021 mija pierwsza rocznica śmierci ks. prof. UKSW dra hab. Grzegorza Bugajaka, pracownika i dyrektora Instytutu Filozofii UKSW oraz wieloletniego sekretarza redakcji czasopisma naukowego "Studia Philosophiae Christianae". Z tej okazji współpracownicy i przyjaciele księdza Grzegorza Bugajaka organizują konferencję naukową. Będzie ona sposobnością do przypomnienia postaci i dorobku naukowego Księdza Profesora oraz podjęcia problematyki filozoficznej, którą się zajmował w swojej działalności naukowej. Konferencja jest także związana z promocją 4. numeru SPCh (tom 56, 2020), na który składają się artykuły opublikowane przez uczestników konferencji. Konferencja ma charakter otwarty. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie zainteresowane osoby. Więcej na: https://www.facebook.com/events/465458154781766/

Kolejny numer SPCh (2/2020) dostępny w wersji elektronicznej - przypomnienie

2021-02-22

Przypominamy, że numer 2 (2020) SPCh jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/610 a w wersji drukowanej niebawem ukaże się w Wydawnictwie UKSW.

Czytaj więcej

Wzrost punktacji SPCh w nowej punktacji czasopism naukowych MNiSW

2021-02-11

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 09.02.2021 "Studia Philosophiae Christianae" uzyskały 40 pkt. Zapraszamy do publikowania.

Zaproszenie do publikowania w SPCh

2021-01-15

Zapraszamy do publikowania w Studia Philosophiae Christianae w roku 2021. Teksty zakwalifikowane do publikacji będą ukazywały się w wersji elektronicznej na bieżąco na stronie SPCh, a pod koniec roku zostaną wydane także w wersji drukowanej.

Czytaj więcej

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa