Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem (do 2010 r. był to półrocznik) ukazującym się nieprzerwanie od 1965 roku, redagowanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej. Artykuły publikowane są głównie w języku polskim i angielskim, a sporadycznie – także w innych językach kongresowych. W serwisie udostępniamy zawartość numerów, w tym pełne teksty, począwszy od roku 2015. Starsze wydania (od roku 2009) można znależć w CEEOL. Pełne dane bibliograficzne - od początku istnienia pisma (1965) - można znaleźć w BazHum, a pełne teksty wszystkich numerów archiwalnych w BazHum pełnotekstowej.

 
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstotliwość publikacji
kwartalnik
ISSN:
0585-5470
DOI:

 

 
  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • FILOZOFIA
MNISW 20 ; 2019