Aktualny numer

Studia Philosophiae Christianae jest półrocznikiem (do 2010 r. był to półrocznik, w latach 2011-2020 - kwartalnik) ukazującym się nieprzerwanie od 1965 roku, redagowanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej. Artykuły publikowane są głównie w języku polskim i angielskim, a sporadycznie – także w innych językach kongresowych. Więcej o czasopiśmie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/about.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN (aktualnie: 70 pkt).

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
0585-5470
eISSN:
2720-0531
DOI:
10.21697/spch

            

                                Library of Science logo       ROAD  

     

___________________________________________________________________

Licencja CC

 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • ERIH+
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • EBSCO
 • DOAJ
 • Crossref
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Library of Science / Biblioteka Nauki
 • Most Wiedzy
 • Sherpa Romeo
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • ICI Journals Master List
 • Scilit
 • Philosopher's Index
 • WorldCat
Dyscypliny:
 • FILOZOFIA
MEiN 70 - 2023

Ogłoszenia

SPCh z dofinansowaniem w ramach projektu MEiN "Rozwój czasopism naukowych"

2023-08-30

Studia Philosophiae Christianae otrzymało dofinansowanie w wysokości 71 500 PLN w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój czasopism naukowych" na lata 2022-2024. Środki są przeznaczone na redakcję językową publikowanych tekstów, aktualizację witryny internetowej czasopisma, aktualizację baz indeksacyjnych, szkolenia dla członków redakcji. 

 

Czytaj więcej

Nowy numer SPCh (1/2023)

2023-08-30

Najnowszy numer Studia Philosophiae Christianae: 1(2023) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 7 artykułów naukowych oraz 1 recenzja naukowa książki i 1 sprawozdanie naukowe. W numerze m.in. o ekofilozofii, antropocenie, katastrofie ekologicznej, wyzwaniach globalizacji i uprzemysłowienia. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Ivan Buraj, Helena Ciążela, Anna Mravcová, Katarína Podušelová, Richard St’ahel, Mindaugas Stoškus, Adam Świeżyński, Włodzimierz Tyburski, Štefan Zolcer. 

Więcej zob. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/892. Zapraszamy do lektury! 

Czytaj więcej

Nowy numer SPCh (2/2022)

2023-03-01

Najnowszy numer Studia Philosophiae Christianae: 2(2022) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 9 artykułów naukowych oraz 1 recenzja naukowa książki i 2 sprawozdania naukowe. W numerze m.in. o filozofii eleatów, przyjemnościach wg Tomasza z Akwinu i stanowisku teoriopoznawczym Thomasa Reida. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Stanisław Chankowski, David J. Gunkel, Arian Kowalski, Piotr Kozak, Dariusz Kucharski, Michał Latawiec, Michał Piekarski, Dariusz Piętka, Magdalena Płotka, Przemysław R. Nowakowski, Adam Świeżyński, Karolina Tytko.  Część numeru została poświęcona dyskusji wokół książki Davida J. Gunkela, "Deconstruction" (MIT Press 2021). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/759 Zapraszamy do lektury!

Wynik ewaluacji SPCh w Index Copernicus

2022-09-28

Z satysfakcją informujemy, że czasopismo "Studia Philosophiae Christianae" przeszło pozytywnie proces ewaluacji i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List na rok 2021. Na podstawie informacji przekazanych w ewaluacji oraz analizy numerów czasopisma z 2021 roku, Eksperci Index Copernicus obliczyli Index Copernicus Value (ICV) na rok 2021: ICV 2021 = 100,00. (W poprzednim roku wynik ewaluacji wynosił: 92,80). https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3824

Śp. prof. Mieczysław Gogacz (1926-2022)

2022-09-13

Ze smutkiem informujemy o śmierci wieloletniego profesora ATK i UKSW prof. Mieczysława Gogacza, który w ostatnim czasie był także honorowym członkiem Rady Naukowej naszego czasopisma. Prof. Gogacz w czasie swojej działalności naukowej opublikował w SPCh blisko trzydzieści artykułów, recenzji i sprawozdań naukowych. Wyrażając Mu wdzięczność, przypominamy jeden z Jego artykułów, opublikowany w SPCh w 1983 roku pt. "Filozoficzne rozważania o rozpaczy i nadziei".  

Nowy numer SPCh (1/2022)

2022-08-31

Najnowszy numer SPCh: 1(2022) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 7 artykułów naukowych oraz 3 recenzje naukowe książek i 2 sprawozdania naukowe. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Tomasz Femiak, Waldemar Filipek, Adam Grzegorzyca, Adam Janas, Andrzej Kobyliński, Arina Kowalski, Marek Łagosz, Marek Maciejczak, Krzysztof Małek, Tomasz Perz, Hovav Rashelbach, Julia Rejewska, Michał Sawicki

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/758

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

Nowy numer SPCh (2/2021)

2022-01-07

Najnowszy numer SPCh: 2(2021) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 7 artykułów naukowych (w tym 2 w języku angielskim) oraz 1 recenzja naukowa książki i 1 sprawozdanie naukowe. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Alina Bernadetta Jagiełłowicz (UWr), Janina Buczkowska (UKSW), Maciej Janowski (APS), Kingsley Mbamara (KUL JPII), Józef Kożuchowski (WSD Elbląg), Jarosław Kucharski (AIK), Adam Świeżyński (UKSW), Michał Wagner (UKSW).

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/614

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

Zwiększenie punktacji SPCh na liście MEiN - 70 pkt.

2021-12-01

Informujemy, że w najnowszej punktacji czasopism naukowych na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 "Studia Philosophiae Christianae" uzyskały 70 punktów. Zapraszamy do publikowania!

Czytaj więcej

Zmarł członek Rady Naukowej SPCh, prof. Joseph Koterski SJ (1953-2021)

2021-09-23

Z wielkim smutkiem informujemy, że dotarła do nas wiadomość o śmierci wieloletniego członka Rady Naukowej naszego czasopisma, prof. Josepha Koterskiego.

Czytaj więcej

Nowy numer SPCh (1/2021)

2021-08-19

Najnowszy numer SPCh: 1 (2021) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 6 artykułów naukowych (w tym 2 w języku angielskim) oraz 2 recenzje naukowe książek. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: dr Karolina Rozmarynowska (UKSW), prof. Roman Murawski (UAM), dr hab. Marek Łagosz (UWr), dr Adam Grzegorzyca (UO), dr Marcin Sieńkowski (WSD Ełk), dr Marek Porwolik (UKSW), dr hab. Piotr Duchliński (AI), dr Miłosz Puczydłowski (UP KEN).

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/613

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa