Data publikacji : 2019-09-30

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. The drama of freedom in the Slavonic world in the 20th century, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 25 października 2018 r.

Dział: Recenzje i sprawozdania

Abstrakt

25 października 2018 r. na Uniwersytecie Trnawskim w Trnawie na Słowacji miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa nt. Dramat wolności w świecie słowiańskim w XX wieku. Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Etyki i Filozofii Moralnej Wydziału Filozoficznego tej uczelni. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu środowisk naukowych z Czech, Polski, Rosji i Słowacji. Konferencja stanowiła pierwszy etap realizacji międzynarodowego projektu badawczego VEGA nr 1/0231/18 nt. The Drama of Freedom in the Russian philosophical Thought of the 20th Century. Skrót VEGA oznacza w języku słowackim Agencję Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej oraz Słowackiej Akademii Nauk.

Słowa kluczowe

wolność ; myśl słowiańska ; konferencja międzynarodowa


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kobyliński, A. (2019). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. The drama of freedom in the Slavonic world in the 20th century, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 25 października 2018 r. Studia Philosophiae Christianae, 55(3), 137-145. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.3.41

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie