Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia

Janina Buczkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.02

Abstrakt


W pracy została przedstawiona propozycja wyjaśnienia różnorodnych aspektów, w jakich przejawia się znaczenie językowe w poznaniu i komunikacji z perspektywy poznawczej genezy języka. Język został ujęty jako element systemu reprezentacji poznawczych, w którym zachodzą określone procesy przetwarzania informacji. Procesy informacyjne w układzie poznawczym człowieka leżą u podstaw związku języka z poznaniem świata i działaniem użytkownika języka w świecie. Są też one źródłem znaczenia językowego i jego różnorakich funkcji informacyjnych. Przeprowadzona analiza pokazuje, że nie można mówić o jednej funkcji informacyjnej znaczenia. To, co uznajemy za znaczenie (w sensie informacji przekazanej przez wyrażenia w konkretnej sytuacji), nie jest jedną funkcją
języka, taką samą we wszystkich wymienionych procesach, lecz wiązką różnych funkcji informacyjnych jakie pełni język, od znaczenia konwencjonalnego po kontekstowe. Takie ujecie zagadnienia pozwala wskazać wzajemne warunkowanie się różnych funkcji i aspektów znaczenia i ujmować je jako komplementarne a nie opozycyjne.


Słowa kluczowe


język; znaczenie; reprezentacje poznawcze; informacja; informacyjna struktura reprezentacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska J., Systemowe rozumienie języka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002.

Buczkowska J., Znaczenie językowe a wiedza o świecie, Studia Philosophiae Christianae 44(2008)2, 5–25.

Buczkowska J., O relacyjnej i informacyjnej naturze reprezentacji, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, 103–119.

Churchland P., Mechanizm rozumu siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, tłum Z. Karaś, Aletheia, Warszawa 2002.

Cummnis R., Meaning and Mental Representation, MIT Press, London 1989.

Dretske F., Seeing and Knowing, Routledge, London 1969.

Dretske F., Knowledge and the flow of information, CSLI Publications, Cambridge 1981.

Dretske F., Naturalizowanie umysłu, tłum z ang. B. Ś wiątczak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

Krąpiec M., Język i świat realny, wyd. KUL, Lublin, 1985.

Nagel T., Co to wszystko znaczy. Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, tłum. z ang. M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

Putnam H., Znaczenie wyrazu znaczenie, w: tegoż, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum z ang. A. G G robler, PWN, Warszawa 1998, 93–184.

Quine W.V.O., Na tropach prawdy, z ang. tłum. B. Stanosz, Spacja, Warszawa 1997.

Quine W. V.O., Dwa dogmaty empiryzmu, w: tegoż, Z punktu widzenia logiki, tłum. z ang. B. Stanosz, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, 49–75.

Russell B., Miękkie i twarde dane, w: Filozofia percepcji, Fragmenty filozofii analitycznej, tłum. R. G G odlewski, red. B. Chwedeńczuk, wyd. Spacja, Warszawa 1995, 11–22.

Taylor J. R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, tłum. z ang. A. Skucińska, TAiWPN Universitas, Kraków 2001.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.