Tom 55 Nr 4 (2019)

Artykuły

Janina Buczkowska: Pojęcie reprezentacji mentalnych a problem intencjonalności w ujęciu teleosemantyki

Adam Grzegorzyca: Koncepcja przebóstwienia w systemie Jana Szkota Eriugeny

Sylwester Warzyński: Współczesne wyzwanie dla podmiotowości – w stronę człowieka nieokreślonego

Janusz Wesserling: A three-valued doxastic logic based on Kleene’s and Bochvar’s ideas

Przemysław Zgórecki: Zapomnienie bycia jako zagrożenie bycia według Jean-Yves Lacoste’a

Michał Piekarski: Podstawy fenomenologii poznania a problem języka. Uwagi do książki Witolda Płotki "Studia z fenomenologii poznania"

Witold Płotka: Mosty nad przepaścią? W odpowiedzi Michałowi Piekarskiemu


Opublikowane: 2019-12-30


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa