Data publikacji : 2017-04-04

Wybrane zagadnienia problematyki patologicznego hazardu w Polsce

Iryna KurlakDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Wśród różnego rodzaju zjawisk patologicznych szczególne miejsce z uwagi na swoje dramatyczne konsekwencje zajmuje hazard. Samo uprawianie hazardu nie jest jeszcze patologią. Patologicznym staje się uzależnienie od tej czynności, kiedy to uprawianie hazardu staje się najważniejsze w życiu człowieka, zaczyna dominować w jego myśleniu, w uczuciach oraz w zachowaniu, w związku z czym powstają szkody, a w chwili zaprzestania grania pojawiają się przykre objawy odstawienia. Taki hazard został nazwany patologicznym i jest uznany za chorobę. W artykule omawia się prawdopodobne przyczyny uzależnienia od hazardu, mechanizmy i fazy nałogowego grania, charakteryzuje się osobowość patologicznego gracza, myślenie hazardzisty, konsekwencje grania, rodzinę hazardzisty i terapię patologicznego hazardu. Podaje się krótkie studium przypadku, który ma typowy charakter dla procesu rozwoju patologicznego uzależnienia i jego dramatycznych skutków.

Słowa kluczowe

uzależnienie ; patologia ; hazard ; choroba ; konsekwencje ; gracz ; nałóg


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kurlak, I. (2017). Wybrane zagadnienia problematyki patologicznego hazardu w Polsce. Forum Pedagogiczne, 7(1), 149-162. https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie