BLASKI I CIENIE POWTÓRNEGO ZAMĄŻPÓJŚCIA (Andragogiczno-feministyczne aspekty rekonstrukcji małżeństwa)

Iryna Kurlak

Abstrakt


Problematyka funkcjonowania małżeństw ponownych, w tym – powtórnych, niestety nie została jeszcze wystarczająco dobrze zbadana z punktu widzenia andragogiki. W nielicznych pracach na ten temat zdecydowanie więcej uwagi przywiązuje się do kwestii problematyki samopoczucia i socjalizacji dzieci, wychowujących się przez macochę/ojczyma, jak zagadnień dotyczących czynników udanego doboru partnerów oraz trwałości ponownych związków małżeńskich. Z uwagi na to, że skala rozwodów stale rośnie, jak i liczba ponownych małżeństw, które mają swoje dodatkowe, specyficzne problemy w porównaniu z małżeństwami, zawartymi po raz pierwszy, w tym artykule autorka podjęła się zadania bardziej szczegółowego zbadania istoty tych problemów.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin, 1992.

Borzyszkowska-Sękowska F., Być partnerem..., Warszawa: Ludowa Współdzielnia Wydawnicza, 1988.

Dobosz-Sztuba A., Typy i cechy rodziny zrekonstruowanej, – Problemy Rodziny, 1989, Nr 1.

Cekiera Cz., Współczesna kobieta zagrożona niepłodnością, (w:) Kobieta w rodzinie. Szanse i zagrożenia, (red.) K. Gąsior, T. Sakowicz, KielceUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2009.

Celmer Z., Człowiek na całe życie, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.

Gapik L., Rozwód...i co dalej, Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 1989.

Kromolicka B., Rodzina zrekonstruowana, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, (red. T.Pilch), T. V, Warszawa: Żak, 2006.

Kwak A., Rodziny rekonstruowane – problemy i zagrożenia, (w:) Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, E. Milewska, A.Szymanowska (red.), Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Żak, 2005.

Pospiszyl K., Psychologia kobiety, Warszawa: PWN, 1986.

Senkiewicz K., Potencjał rozrodczy kobiet w małżeństwach powtórnych, – Problemy Rodziny, 1982, N 4.

Szukalski P., Małżeństwa powtórne w powojennej Polsce, – Wiadomości Statystyczne, 2011, Nr 4.

Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego, Warszawa, 1987.

Trawińska M., Bariery Małżeńskiego sukcesu, Warszawa: Książka i Wiedza, 1977.

Wasilkowska Z., Problematyka prawna związana z rodziną zrekonstruowaną,– Problemy Rodziny, 1981, N 4.

Wegscheider-Cruse Sh., Higby K., Klontz T., Rainey A., Rekonstrukcja rodziny, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, 2000.

Witczak J., Małżeństwo powtórne, – Problemy Rodziny, 1983, Nr VII-VIII.

Wolter E., Wychowanie do postaw twórczych, – Zarządzanie i Edukacja, 2007, Nr 52, s. 102.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142