SPEKTAKL MIEJSCE INNEGO – NADZIEJE PEDAGOGA I REŻYSERA

Kinga Krawiecka

Abstrakt


W artykule przybliżone zostały rozważania na temat ewoluującego znaczenia istoty teatru oraz teatru jako sztuki poszukiwania drogi życia młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kluczowym zadaniem
pedagoga specjalnego i reżysera zarazem jest zainicjowanie autokreacji osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zaś jednym z możliwych oddziaływań staje się twórczość teatralna w wymiarze cielesności, wolności i języka. W artykule zaprezentowano praktyczne możliwości wykorzystania potrzeby ekspresji, wyrażonej w formie wypowiedzi scenicznej, a także jej autoterapeutyczną rolę w kształtowaniu obrazu własnej osoby.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benner D., Pedagogika ogólna, tłum. z jęz. niem. M. Wojdak-Piątkowska, [w:] Pedagogika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006.

Bielańska A., Jacob Levy Moreno i jego idee, [w:] Psychodrama. Elementy teorii i praktyki, red. A. Bielańska, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009.

Bielańska A., Role i ich znaczenie, [w:] Psychodrama. Elementy teorii i praktyki, red. A. Bielańska, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009.

Chrobak S., Podstawy pedagogiki nadziei, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

Handy Ch., Głod ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.

Hausbrandt A., Teatr w społeczeństwie, WSiP, Warszawa 1983.

Pietrusza-Budzyńska M., Sceniczne pisanie ciałem, [w:] Sztuka/twórczość – edukacja. Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, red. W. Bobrowicz, Wydawnictwo Verba, Lublin 2010.

Słońska I., Wstęp, [w:] Teatr młodzieży, red. I. Słońska, Nasza Księgarnia, Warszawa 1970.

Tischner J., Spor o istnienie człowieka, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki, PWN, Warszawa 1976.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142