Data publikacji : 2020-07-18

Miejsce, w którym funkcjonuję i tworzę – metoda projektów w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania metody projektów w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – z uczniami klas I–III szkoły podstawowej. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej opisano metodę projektów w aspekcie teoretycznym. W drugiej zaprezentowano metodę projektów w odniesieniu do aspektów twórczości. Teoretyczny i twórczy aspekt metody projektów posłużył do napisania trzeciej części artykułu, w której przedstawiono jej praktyczny wymiar – „Miejsce, w którym funkcjonuję i tworzę”. Plan pracy został wykreowany przez studentów Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i fragmentarycznie przeze mnie zmodyfikowany. Projekt został już częściowo wdrożony w działania z uczniami, a fundamentalnym wnioskiem, który wyłania się z praktyki jest stwierdzenie, że praca metodą projektów jest niezwykłym narzędziem do rozwijania wiedzy (sposoby ochrony lasów przed zaśmiecaniem), umiejętności (twórcze myślenie i działanie) oraz kompetencji społecznych (współpraca, komunikacja, odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz wrażliwość) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Słowa kluczowe

metoda projektów ; aspekty twórczości ; doświadczanie polisensoryczne ; edukacja wczesnoszkolna ; uczeń z niepełnosprawnością intelektualną


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie