Opublikowane: 2016-11-12

NAUCZANIE SZKOLNE MIĘDZY KSZTAŁCENIEM OGÓLNYM A SPECJALIZOWANIEM

Dietrich Benner , Alexander von Oettingen
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.08

Abstrakt

Artykuł jest zapisem rozmowy przeprowadzonej przez autorów podczas konferencji dla nauczycieli duńskich szkół średnich. Jego główną intencją jest ukazanie różnicy zachodzącej między kształceniem szkolnym w zakresie podstawowych wiadomości i umiejętności a specjalistycznym instruowaniem nie tylko o charakterze zawodowym. Autorzy rozważają powyższy problem w pięciu punktach. Najpierw zastanawiają się nad tym, czy w nowoczesnej oświacie jest jeszcze miejsce na kształcenie ogólne, którego odbiorcami będą wszyscy uczniowie, czy nie jest raczej tak, że podział na specjalistyczne kierunki kształcenia powinien następować w ramach kariery szkolnej, możliwie najwcześniej, właśnie po to, żeby każdemu dziecku zagwarantować optymalne warunki rozwoju. W drugim punkcie omówiono szczegółowo pogląd, zgodnie z którym nauczaniu i wychowaniu skierowanemu do wszystkich przysługuje bezwzględny priorytet. Następnie autorzy prześledzili więź między kształceniem ogólnym a specjalizowaniem w wybranych dwudziestowiecznych modelach edukacyjnych. W oparciu o te rozważania w czwartym punkcie przedstawione zostały kryteria odróżniania prawomocnych i nieprawomocnych sposobów zespalania omawianych obszarów edukacji. Na zakończenie autorzy wskazali niektóre dydaktyczne i pedagogiczne skutki bagatelizowania wagi przeanalizowanego problemu.

Słowa kluczowe:

nauczanie szkolne, kształcenie ogólne, specjalizacja

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Benner, D., & von Oettingen, A. (2016). NAUCZANIE SZKOLNE MIĘDZY KSZTAŁCENIEM OGÓLNYM A SPECJALIZOWANIEM. Forum Pedagogiczne, 2(2), 135–163. https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.08

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.