POLSKA I CZESKA FILOZOFIA WYCHOWANIA. PRÓBA ANALIZY Z PERSPEKTYWY INSTYTUCJONALNEJ I HISTORYCZNEJ

Sebastian Taboł

Abstrakt


W artykule naszkicowany został obraz filozofii wychowania w Czechach i Polsce. Czeską filozofię wychowania scharakteryzowano od końca XIX wieku do chwili obecnej. Opisane zostały jej główne ośrodki i kierunki badawcze oraz czołowi przedstawiciele. W podobny sposób ustalano kapitał polskiej myśli wychowawczo-filozoficznej, wykorzystując przede wszystkim internetową bazę danych „Nauka polska”. Na tej podstawie porównano stan rozwoju filozofii wychowania w Polsce i Czechach.

Słowa kluczowe


filozofia wychowania, pedagogika, pedagogika filozoficzna, polska filozofia wychowania, wychowanie, czeska myśl filozoficzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Durdik J., Herbart, [w:]: Ottův naučný slovník. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí, red. J. Otto, Praha 1897, tom XI, s. 143.

Głombik Cz., Impulsy i zbliżenia. Siedem szkiców z dziejów czesko-polskich kontaktów filozoficznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996, s. 89.

Głombik Cz., Tomizm czasów nadziei. Słowiańskie kongresy tomistyczne Praga 1932-Poznań 1934. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994, s. 115-122.

Gustav Adolf Lindner, [bez autora], dostępny na: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/lindnr.html (otwarty 21.02.2013).

Hejnicka-Bezwińska T., Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN, [w:] Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych, red. T. Hejnicka-Bezwińska, R. Leppert, Bydgoszcz 2005, s. 308.

Jaworska-Witkowska M., Witkowski L., Pedagogika filozoficzna: relacje między pedagogiką, filozofią i humanistyka a edukacją, kulturą i życiem społecznym, [w:] Pedagogika, red. B. Śliwerski, t. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, GWP, Gdańsk 2010, s. 16.

Jedynak S., Pozytywizm w Czechach, „Ruch Filozoficzny” 1(1987), s. 25-29.

J.F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě, Nakladatelstvi Univerzita Karlova, Praha 1989.

J. H. Herbart a český herbartismus. Část 1: Herbart a německá filosofie klasického období, Nakladateství Univerzita Karlova, Praha 1964; Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa. Herbartismus a česká filosofie, Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha 1998.

Kopczyński T., Hermeneutyka i recepcja filozofii wychowania Artura Schopenhauera, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 14.04.2011.

Kral J., Československa filosofie. Nástin vyvoje podle disciplin. Wydawnictwo Melantrich , Praha 1937.

Král J., Československa filosofie. Nástin vyvoje podle disciplin, Wydawnictwo Melantrich, Praha 1937, s. 40 i n.

Murzyn A., Filozofia nauczania wychowującego J. F. Herbarta, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 111.

Popelová J., Studie o současné české filozofii, Wydawnictwo J.R. Vilimek, Praha 1946, s. 6-9.

Popelová J., Studie o současné české filosofii, Wydawnictwo Vilimek, Praha 1946, s. 6-9.

Ryka A., W poszukiwaniu pedagogicznego arche. Zarys systemów pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.

Sobczak S., O rekonstrukcję filozofii wychowania, „Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne” 8(2003), s. 7-11.

Stępkowski D., Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Fridricha D. E. Schleiermachera, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2010, s. 86-137.

Svobodova Z,, Filosofě výchovy, dostępny na: http://filosofie-vychovy.cz (otwarty 19.02.2013).

Štěpán J., Dzisiejsza filozofia w Czechach, tłum. J. Hartman, „Principia-Ekspres Filozoficzny” 22(1999), s. 39.

Sztobryn S., Śliwerski B., Wstęp, [w:] Idee pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, B. Śliwerski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 4 i n.

Tretera I., J.F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě, Wydawnictwo Univerzita Karlova, Praha 1989; J. Zumr, J. F. Herbart a český herbartismus. Část 1: Herbart a německá filosofie klasického období, Wydawnictwo Univerzita Karlova, Praha 1964; tenże, Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa. Herbartismus a česká filosofie, Wydawnictwo Československé Akademie Věd, Praha 1998.

Zumr J., Některé otázky českého herbartismu, [w:] Filosofie v dějinách českého národa, red. J. Popelová-Otáhalová, Wydawnictwo Československé Akademie Věd, Karel Kosík, Praha 1958, s. 166-185.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142