Data publikacji : 2020-05-28

Mental health of children and youth – examples of actions in the area of prevention and mental health promotion in Polish schools

Dział: Colloquia

Abstrakt

The percentage of children and youth in Poland suffering from mental health disorders is significant. Studies and numerous reports on mental health problems in children and adolescents indicate that in recent years the depression has particularly affected people under 18 years of age. WHO data also emphasizes that adolescent suicide is the third cause of death in this age group. The factors determining mental health can be divided into biological and psychosocial. They depend on individual experiences with their families, peers, or schools, as well as on their genetic equipment and brain functions. The mental health situation of children and adolescents in Poland prompted doctors, psychologists, scientific communities, teachers and educators on the one hand to search, analyze and determine the causes of the problems and take action, on the other, to improve the psychophysical condition of young people. The protection of mental health of children and youth in Poland, prevention and promotion of health are recognized as a priority in the health protection policy.

 

Słowa kluczowe

Keywords:mental health, child, youth, prevention, promotion, mental health ; mental health, child, youth, prevention, promotion, mental health


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Czarnecka, M. (2020). Mental health of children and youth – examples of actions in the area of prevention and mental health promotion in Polish schools. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.20

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie