Data publikacji : 2020-01-16

Dojrzałe macierzyństwo a kształtowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem w okresie prenatalnym

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest dojrzałe macierzyństwo w aspekcie kształtowania się więzi emocjonalnej z dzieckiem w okresie prenatalnym. Więź emocjonalna pełni w życiu człowieka znaczącą rolę. Wpływa na rozwój jednostki, zwłaszcza na płaszczyźnie emocjonalnej, społecznej i osobowości. Jest systemem biologicznie uwarunkowanym i stanowi istotny element egzystencji człowieka. Kształtuje się już na etapie prenatalnym i determinuje zachowania względem dziecka. Współcześnie kobiety decydują się na macierzyństwo znacznie później, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Przyczyny tego stanu rzeczy są różnorodne. Wśród najważniejszych zalicza się chęć osiągnięcia stabilizacji życiowej we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka. Początkowo kobiety pragną uzyskać stabilizację zawodową, następnie partnerską. Doświadczanie macierzyństwa jest elementem uzupełniającym egzystencję kobiety. Nie zajmuje kluczowej roli w jej życiu, lecz jest również ważne. Autor w niniejszym opracowaniu przedstawi dane empiryczne ukazujące proces kształtowania się więzi emocjonalnej z dzieckiem w trakcie trwania ciąży u kobiet doświadczających późnego macierzyństwa. W części teoretycznej zdefiniuje kluczowe pojęcia, scharakteryzuje przyczyny późnego macierzyństwa oraz proces kształtowania się więzi emocjonalnej w okresie prenatalnym.

Słowa kluczowe

dojrzałe macierzyństwo; więź emocjonalna; dziecko


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie