Opublikowane: 2023-12-25

Communication Disorders Resulting from School Violence: Challenges in Education for Peace

Martyna Czarnecka , Mariola Żelazkowska , Loren Toussaint
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.08

Abstrakt

Agresja i przemoc w środowisku szkolnym są uznawane za jeden z najpoważniejszych problemów, z którymi musi mierzyć się szkoła. Stanowią również jeden z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, nierzadko bywają przyczyną urazów fizycznych, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do śmierci. Przemoc generuje poważne, różnorodne problemy na wielu płaszczyznach życia człowieka. Jedne z tych utrudnień widoczne są na płaszczyźnie komunikacji. Zaburzenia komunikacji są sytuacją, w której pojawia się trudność w porozumiewaniu się z innymi.  Mogą mieć formę agresji werbalnej lub wynikać z braku komunikacji, czyli przyjmowania postawy biernej (łączy się to z niewyrażaniem emocji, tłumieniem ich). Uczniowi, który ma problemy w komunikacji interpersonalnej jest trudno realizować swoje potrzeby emocjonalne, tj. potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, akceptacji, realistycznego stawiania granic i oczekiwań. W relacjach stosuje nieadaptacyjne strategie porozumiewania się. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie trudności z obszaru zaburzeń w komunikacji interpersonalnej wśród uczniów, które wynikają ze zjawiska przemocy. Autorki publikacji będą chciały również wskazać na wyzwania jakie stoją przed pedagogami w obszarze wychowania do pokoju w zakresie omawianego tematu.

Słowa kluczowe:

zaburzenia w komunikacji, przemoc, szkoła, edukacja, pokój

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Czarnecka, M., Żelazkowska, M., & Toussaint , L. (2023). Communication Disorders Resulting from School Violence: Challenges in Education for Peace. Forum Pedagogiczne, 13(2), 115–124. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.08

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.