Funkcjonowanie osoby stopniowo tracącej wzrok w przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej

Kornelia Czerwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.1.11

Abstrakt


Tekst składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarto teoretyczną analizę wpływu wrodzonej niepełnosprawności progresywnej na bieg życia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie obszary, jak edukacja i funkcjonowanie społeczne. W drugiej zaś opisano indywidualny przypadek przebiegu edukacji osoby z postępującą słabowzrocznością na tle przemian polityczno-społecznych, jakie miały miejsce w Polsce w ostatnich czterech dekadach.


Słowa kluczowe


niepełnosprawność wzroku, utrata wzroku, edukacja, rehabilitacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska A.I., Jabłoński S., Ziółkowska B. (2014). Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. „Edukacja”, nr 2(127), s. 37-52.

Budziszewska M., Olender E., Gołuchowska M., Kocik D., Mućka J. (2015). Pamięć szkoły PRL-u. Badanie z wykorzystaniem technik narracyjnych. „Psychologia Wychowawcza”, nr 7, s. 62-81.

Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Czerwińska K. (2014a). Słabowzroczność a realizacja zadań rozwojowych w okresie adolescencji. W: Gunia G., Baraniewicz D. (red.). Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Tom 3.1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Czerwińska K. (2014b). Uczeń z niepełnosprawnością wzroku we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W: Suświłło M., Fechner N.A. (red.). Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo WSB.

Dycht M. (2015). Edukacja włączająca uczniów z dysfunkcją wzroku w Polsce – wdrażanie zobowiązań i analiza wątków zaniedbanych. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 2, s. 34-49.

Głodkowska J. (2013). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym. „Szkoła Specjalna”, nr 1(267), s. 5-16.

Gołębiowska B., Bargiel-Matusiewicz K. (2015). Zdrowie a wzrost potraumatyczny i duchowość. W: Bargiel-Matusiewicz K., Tomaszewski P., Pisula E. (red.). Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Łuba M. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością. W: Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marcinkowska B. (2015). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. „Psychologia Wychowawcza”, nr 7, s. 205-219.

Melchior M. (2008). Wymiary złożonej tożsamości jednostkowej. Kategorie teoretyczne na przykładzie osób słabowidzących. W: Mucha J., Pactwa B. (red.). „Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. Tychy: PTS.

Smith D.D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, cz. 2. Warszawa: Wydawnictwo APS, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaorska M. (2015). Tyflopedagog wobec problemu aktywności życiowej – zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142