Data publikacji : 2018-10-06

Cognitive functioning of a blind student in a foreign language classroom

Dział: Colloquia

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest specyfice funkcjonowania poznawczego niewidomych dzieci i nastolatków w zakresie postrzegania, uwagi, pamięci, przetwarzania informacji oraz Teorii Umysłu. Poruszone jest też zagadnienie jej wpływu na naukę języków obcych. Omówione są badania empiryczne dotyczące wpływu niepełnosprawności wzrokowej na funkcje poznawcze, a proces nauki języka obcego jest przedstawiony z punktu widzenia teorii, według których jest on wynikiem działań poznawczych zorientowanych na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Sytuacja niewidomego ucznia na lekcji języka obcego jest omówiona zarówno z perspektywy trudności stojących przed niewidzącą osobą, ale także z punktu widzenia możliwości zmniejszenia luki pomiędzy osobami widzącymi i niewidzącymi dzięki treściom zawartym w podręcznikach do nauki języków obcych.

Słowa kluczowe

niepełnosprawość wzrokowa ; niewidomy ; funkcje poznawcze ; nauka języków obcych


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie