NAJSTARSZE HEBRAJSKIE INSKRYPCJE ALFABETYCZNE (ANALIZA EPIGRAFICZNA)

Przemysław Nowogórski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2016.23.01

Abstrakt


Today, science has six of the oldest Hebrew alphabetic inscriptions: ostracon from ʼIzbet Ṣartah (about 1200 BC), inscription from Tel Zayit (/ 11th / half of 10th century BC), ostracon from Chirbet Qeiyafa (decline 11th - the first half of 10th century BC – reign of Saul ); a new inscription from Chirbet Qeiyafa (dated as the previous one); new ostracon form Ophel, Jerusalem (11th or half of 10th BC – reign of Solomon, it is also the oldest Hebrew inscription from the area of Jerusalem); Gezer Calendar (second half of 10th BC – reign of Solomon or the first half of the ninth century BC). This article discusses the contemporary state of research on early Hebrew inscriptions. It also presents the author's own findings and related issues on ancient Hebrew epigraphic.


Słowa kluczowe


History; Writing; Alphabet; Palaeography; Epigraphy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


W. F. Albright, Proto-Sinaitic Inscriptions and their Decipherment, „Harvard Theological Studies” 22, Cambridge – Oxford 1969.

S. Galil, “yyn ḥlq”. The Oldest Hebrew Inscription from Jerusalem, “Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society 31 (2013), s. 11 – 26.

J. C. L. Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, vol. I, Hebrew and Moabite Inscriptions, Oxford 1971.

J. C. L. Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, vol. III, Phoenician Inscriptions including inscriptions in the mixed dialect of Arslan Tash, Oxford 1982.

E. Lipinski, The Bilingual Inscription from Tell Fekheriye w: „Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics” II (ed. E. Lipinski): Orientalia Lovaniensia Analecta, tom 57, Leuven 1994, s. 19 – 81.

E. Lipiński, Najstarsza inskrypcja hebrajska, “Studia Judaica” 14:2011 nr 1 (27), s. 143 – 150.

E. Mazar, D. Ben-Shlomo, S. Ahituv, An Inscribed Pithos from the Ophel, Jerusalem, “Israel Exploration Journal” vol. 63/1 (2013), s. 39 – 49.

J. Naveh, Early History of Alphabet, Jerusalem 1987.

P. Nowogórski, Powstanie pisma hebrajskiego i jego kulturowe znaczenie w: „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, tom V, red. K. Pilarczyk, Kraków 2010, 109 – 122.

Ch. Rollston, The Decipherment of the New „Incised Jerusalem Pithos” zamieszczony na własnej stronie internetowej: www.rollstonepigraphy.com

R. E. Tappy, P. K. McCarter, M. J. Lundberg, B. Zuckermann, An Abecedary of the Mid-Tenth Century B.C.E. from the Judean Shephelah, “Bulletin of the American Society of Oriental Research” 344 (2006), s. 5 – 46.

A. Yardeni, Further Observations on the Ostracon w: Y. Garfinkel, S. Ganor (ed.), Khirbet Qeiyafa I. Excavation Report 2007 – 2008, Jerusalem 2009, s. 259 – 260.

A. Yardeni, The Book of Hebrew Script, Jerusalem 1997.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.