Data publikacji : 2020-05-14

Polonica in the book collection of Piotr Dunin - Wolski (1531-1590), senator and Bishop of Płock

Dział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Biskup Piotr Dunin-Wolski był bibliofilem, miłośnikiem i znawcą literatury hiszpańskiej, doskonale zorientowanym w prądach kulturowych epoki i utrzymujący kontakty naukowe i dyplomatyczne. Zgromadzony pokaźny księgozbiór (ponad 1000 tomów) przekazał do biblioteki Collegium Maius Akademii Krakowskiej oraz do biblioteki kapituł katedralnej płockiej. Wśród zgromadzonych ksiąg na uwagę zasługują dzieła profesorów padewskich oraz ich polskich uczniów, humanisty i teologa Jakuba Górskiego, oraz prawnika Wawrzyńca Goślickiego, autora dzieła De optimo senatore. Zakupione księgi sygnował superexlibrisem z herbem Łabędź i napisem w otoku: Petrus Dunin Wolsky D[ei] G[ratia] Episcopus Plocensi.

Słowa kluczowe

Piotr Dunin Wolski, Bishop of Płock, Padua, Bologna, Renaissance book collection, Polonica


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Marszalska, J. M. (2020). Polonica in the book collection of Piotr Dunin - Wolski (1531-1590), senator and Bishop of Płock . Saeculum Christianum, 27, 17-29. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.w.sp.2

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie