Opublikowane: 2020-05-141

Polonica in the book collection of Piotr Dunin - Wolski (1531-1590), senator and Bishop of Płock

Jolanta M. Marszalska
Saeculum Christianum
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.w.sp.2

Abstrakt

Biskup Piotr Dunin-Wolski był bibliofilem, miłośnikiem i znawcą literatury hiszpańskiej, doskonale zorientowanym w prądach kulturowych epoki i utrzymujący kontakty naukowe i dyplomatyczne. Zgromadzony pokaźny księgozbiór (ponad 1000 tomów) przekazał do biblioteki Collegium Maius Akademii Krakowskiej oraz do biblioteki kapituł katedralnej płockiej. Wśród zgromadzonych ksiąg na uwagę zasługują dzieła profesorów padewskich oraz ich polskich uczniów, humanisty i teologa Jakuba Górskiego, oraz prawnika Wawrzyńca Goślickiego, autora dzieła De optimo senatore. Zakupione księgi sygnował superexlibrisem z herbem Łabędź i napisem w otoku: Petrus Dunin Wolsky D[ei] G[ratia] Episcopus Plocensi.

Słowa kluczowe:

Piotr Dunin Wolski, Bishop of Płock, Padua, Bologna, Renaissance book collection, Polonica

Inne teksty tego samego autora

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Marszalska, J. M. (2020). Polonica in the book collection of Piotr Dunin - Wolski (1531-1590), senator and Bishop of Płock . Saeculum Christianum, 27, 17–29. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.w.sp.2

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.