Kontakt

Redakcja "Studiów Katechetycznych"
Wydział Teologiczny UKSW
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Główna osoba do kontaktu

Aneta Rayzacher-Majewska
Wydział Teologiczny UKSW
Tel. 509469117

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP