Polityka otwartego dostępu

Artykuły stanowiące część publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego są ogólnodostępne. Zainteresowani mogą czytać, udostępniać na dowolnych witrynach internetowych czy też w czytelniach, pobierać oraz korzystać z publikowanych materiałów bez wnoszenia opłat oraz uzyskiwania zgód autorskich i wydawniczych. Konieczne jest jednak zamieszczenie odniesienia co do autorstwa i licencji, bez stosowania utworów zależnych (artykuły objęte są licencją Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe). 


Autorzy zachowują prawa autorskie co do swoich tekstów publikowanych na łamach czasopisma. 
Działalność wydawnictwa zgodna jest ze standardami Libre Open Access. 

Od autorów nie pobiera się żadnych opłat związanych ze zgłaszaniem tekstów, ich przetwarzaniem, redakcją oraz publikacją. Tym samym autorzy nie otrzymują także gratyfikacji finansowych za udostępnianie swoich materiałów. 

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP