Studia Katechetyczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
"Studia Katechetyczne" to pismo naukowe poświęcone upowszechnianiu wyników badań i dokonań katechetycznych oraz pogłębianiu systematycznej wiedzy z różnych działów katechetyki. Jest wydawane na Wydziale Teologicznym UKSW, we współpracy ze Stowarzyszeniem Katechetyków Polskich. Czasopismo zawiera artykuły naukowe i wyniki przeprowadzonych badań z zakresu katechetyki, służąc rozwojowi i upowszechnianiu tej dziedziny. „Studia Katechetyczne” wydawane są w języku polskim. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, zawierające streszczenie oraz słowa kluczowe w językach angielskim i włoskim. Możliwe jest również zamieszczanie w pełnej wersji artykułów w językach obcych. Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana. "Studia Katechetyczne" znajdują się na liście B wykazu czasopism punktowanych (5 punktów).

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/sk
ISSN (Print): 0138-0672

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...