Sposoby zgłaszania tekstów

Artykuły są nadsyłane do Redakcji „Studiów Katechetycznych” w wersji elektronicznej, w formacie *.doc lub *.docx na podany adres e-mail: t.kopiczko@uksw.edu.pl. 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP