Sposoby zgłaszania tekstów

Artykuły są nadsyłane do Redakcji „Studiów Katechetycznych” w wersji elektronicznej, w formacie *.doc lub *.docx na podany adres e-mail: t.kopiczko@uksw.edu.pl. 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.