Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

  1. ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Polska

Sekretarz redakcji

  1. Aneta Rayzacher-Majewska, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska

Zastępca sekretarza redakcji

  1. ks. dr Rafał Bednarczyk, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska

Członek redakcji

  1. ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktor tematyczny

  1. ks. dr Rafał Bednarczyk, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska