Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Zastępca redaktora naczelnego

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Poland

Sekretarz redakcji

Aneta Rayzacher-Majewska, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Zastępca sekretarza redakcji

ks. dr Rafał Bednarczyk, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Członek redakcji

ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, Wydział Teologiczny, Poland

Redaktor tematyczny

ks. dr Rafał Bednarczyk, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP