Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Zastępca redaktora naczelnego 

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Sekretarz redakcji

ks. dr Tomasz Kopiczko, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Zastępca sekretarza redakcji

ks. dr hab. prof. UKSW Rafał Bednarczyk, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Członek redakcji

ks. dr hab. prof UKSW Dariusz Kurzydło, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

dr Aneta Rayzacher-Majewska, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP