Zasady recenzowania

 1. Dla każdego tomu „Studiów Katechetycznych” opracowywana jest lista recenzentów.
 2. Lista recenzentów publikacji zamieszczana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma lub w numerze wydrukowanym.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
 4. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania „Dobrych praktyk w procedurach recenzowania w nauce” opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. W sporządzaniu recenzji obowiązują terminy ustalone przez Redakcję.
 6. Redakcja zapewnia pełną niezależność opinii Recenzentów w sporządzaniu recenzji.
 7. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 8. Recenzent i autor recenzowanego artykułu nie mogą pozostawać w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.
 9. Recenzji artykułów publikowanych w „Studiach Katechetycznych dokonują nieodpłatnie członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
 10. Recenzenci otrzymują nieodpłatne egzemplarze czasopisma.
 11. Redakcja czasopisma w odniesieniu do procedur recenzowania działa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.
 12. W celu zapewnienia najwyższych standardów na każdym etapie recenzowania Redakcja stosuje się do zaleceń rekomendowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Formularz recenzji

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.