Wydawca

Czasopismo naukowe „Studia Katechetyczne” wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Początki działalności Wydawnictwa sięgają czasów istnienia Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1954 roku nieprzerwanie zajmuje się ono wydawaniem licznych publikacji, w tym także rozpraw doktorskich oraz habilitacyjnych z licznych dziedzin naukowych.

Ponadto w ofercie oficyny można znaleźć podręczniki oraz materiały konferencyjne dotyczące zainteresowań i badań prowadzonych na wydziałach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, informatory, tomiki poezji oraz prace zbiorowe.

Do publikacji mających charakter osiągnięć należą także pozycje, tworzące serie wydawnicze. Pośród nich warto wymienić takie jak: przekłady tekstów starochrześcijańskich autorów oraz teologów i filozofów średniowiecznych, studia z zakresu biblistyki, dogmatyki a także filozofii przyrody.

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
Polska

Księgarnia: +48 22 561 89 23
Wydawnictwo: +48 22 561 88 38
Adres mailowy: wydawnictwo@uksw.edu.pl
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP