Wzory oświadczeń

Autorzy ubiegający się o publikację swojego tekstu w czasopismie “Studia Katechetyczne” zobligowani są do podpisania niżej załączonych dokumentów:

- DOC z podpisaniem umowy

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP