Recenzenci

Recenzenci współpracujący z czasopismem naukowym “Studia Katechetyczne” 

Tom 16 (2020)

prof. dr hab. Wojciech Cichosz
prof. dr hab. Jan Szpet

Pozostali recenzenci, współpracujący z czasopismem

dr hab. Marian Zając, prof. KUL
dr Waldemar Janiga
dr Bogdan Skłodowski
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ
ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP