Archiwum

Tytuł tomu, „Rzeczywistość cyfrowa. Kontekst katechetyczny”, wskazuje na temat główny, jakim cyfrowość oraz na katechetyczny charakter prezentowanej refleksji teologicznej. Poszczególne artykuły głównego korpusu tomu odnoszą się do rzeczywistości cyfrowej w podstawowych środowiskach katechezy: rodzinie, szkole i parafii, a także zwracają uwagę na nieodpowiedzialne, czasem wręcz toksyczne sposoby korzystania ze środków komunikacji cyfrowej.


Biblioteka "Studiów Katechetycznych

Niniejsza publikacja jest owocem refleksji katechetycznej nad zagadnieniem świętości. Składa się ona z dwóch części, po cztery artykuły w każdej z nich. Część pierwsza, zatytułowana „Wezwanie do świętości”, nakreśla ramy podejmowanej problematyki.  Część druga publikacji zatytułowana jest „Troska o świętość”. Cztery teksty, znajdujące się w drugiej części to przykład konkretnej odpowiedzi na Boże zaproszenie do świętości.

 Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP