Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej:

 Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek sdb, UKSW Warszawa 

Członkowie:

  • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, UMK Toruń
  • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, UKSW Warszawa
  • ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella sdb, UPS Roma
  • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński, KUL JPII Lublin
  • ks. prof. UO dr hab. Jan Kochel, UO Opole
  • ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ, AI Kraków
  • ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, USz Szczecin
  • ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, UPJPII Kraków
  • ks. prof. dr hab. Jan Szpet, UAM Poznań
  • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając, KUL JPII Lublin
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP