Warunki publikacji

Autorzy zgłaszając dobrowolnie swoje teksty nie ponoszą żadnych opłat związanych z procesem przygotowania artykułu do publikacji. Tym samym nie otrzymują także gratyfikacji finansowej za opublikowanie materiału w czasopiśmie.

Każdemu autorowi przysługuje autorski bezpłatny tom czasopisma, w którym znalazł się zgłoszony przez niego tekst. 

Zgłoszenie artykułu jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów publikacji oraz potwierdzeniem praw autorskich do danego tekstu.

 

Harmonogram publikacji

Nowe numery czasopisma ukazują się z końcem każdego roku. 
Wersja elektroniczna czasopisma jest równoprawna z wersją pierwotną.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP