Warunki publikacji

Autorzy zgłaszając dobrowolnie swoje teksty nie ponoszą żadnych opłat związanych z procesem przygotowania artykułu do publikacji. Tym samym nie otrzymują także gratyfikacji finansowej za opublikowanie materiału w czasopiśmie.

Każdemu autorowi przysługuje autorski bezpłatny tom czasopisma, w którym znalazł się zgłoszony przez niego tekst. 

Zgłoszenie artykułu jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów publikacji oraz potwierdzeniem praw autorskich do danego tekstu.

 

Harmonogram publikacji

Nowe numery czasopisma ukazują się z końcem każdego roku. 
Wersja elektroniczna czasopisma jest równoprawna z wersją pierwotną.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.