Data publikacji : 2016-09-20

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY JAKO WYDARZENIE KATECHETYCZNE

Henryk TomasikDział: Artykuły

Abstrakt

Inspiracją Światowych Dni Młodzieży były spotkania Jana Pawła II z młodymi ludźmi. Papież-Polak chciał, by w ten sposób młodzież wychodziła na spotkanie Bogu, który wszedł w dzieje człowieka. Dość szybko w inicjatywie dało się dostrzec cztery zasadnicze dynamizmy, na których do dziś opierają się spotkania. Te dynamizmy to chrystocentryzm, entuzjazm, kontemplacja krzyża i afirmacja młodości. Dzięki nim Światowe Dni Młodzieży nie ograniczają się do jednorazowej akcji, ale stanowią zaplanowaną działalność o charakterze katechetycznym. Domagają się przy tym rzetelnego przygotowania. Takie przygotowanie zostało już podjęte w Krakowie, dokąd przyjedzie młodzież z całego świata w roku 2016. Niezależnie od już opracowanych materiałów duszpasterskich i katechetycznych, nie można ustać w wysiłkach na rzecz Światowych Dni Młodzieży w Polsce, aby stały się one czymś więcej niż tylko festynem religijnym.

Słowa kluczowe

katecheza ; wymiar katechetyczny ; katecheza a Światowe Dni Młodzieży


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Licencja

Po akceptacji artykuł do druku, autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz Wydawcy „Studiów Katechetycznych”, co potwierdzają stosowną umową. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Wydawcy.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie