ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY JAKO WYDARZENIE KATECHETYCZNE

Henryk Tomasik

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sk.2015.11.01

Abstrakt


Inspiracją Światowych Dni Młodzieży były spotkania Jana Pawła II z młodymi ludźmi. Papież-Polak chciał, by w ten sposób młodzież wychodziła na spotkanie Bogu, który wszedł w dzieje człowieka. Dość szybko w inicjatywie dało się dostrzec cztery zasadnicze dynamizmy, na których do dziś opierają się spotkania. Te dynamizmy to chrystocentryzm, entuzjazm, kontemplacja krzyża i afirmacja młodości. Dzięki nim Światowe Dni Młodzieży nie ograniczają się do jednorazowej akcji, ale stanowią zaplanowaną działalność o charakterze katechetycznym. Domagają się przy tym rzetelnego przygotowania. Takie przygotowanie zostało już podjęte w Krakowie, dokąd przyjedzie młodzież z całego świata w roku 2016. Niezależnie od już opracowanych materiałów duszpasterskich i katechetycznych, nie można ustać w wysiłkach na rzecz Światowych Dni Młodzieży w Polsce, aby stały się one czymś więcej niż tylko festynem religijnym.


Słowa kluczowe


katecheza; wymiar katechetyczny; katecheza a Światowe Dni Młodzieży

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.