DOBRO I ROZWÓJ CZŁOWIEKA IDEĄ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Adam Spałek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sk.2015.11.04

Abstrakt


Jednym z pozytywnych aspektów Światowych Dni Młodzieży jest ich oddziaływanie wychowawcze. Wspierają one integralny rozwój i ukierunkowują młodzież na dobro. Są odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, odsłaniając przed uczestnikami możliwy do osiągnięcia ideał życia z Bogiem. Stanowią też pomoc w odkrywaniu sensu  egzystencjalnego. Światowe Dni Młodzieży stanowią dobrą okazję do kształtowania moralności ludzkiej i religijnej, w sposób bardziej atrakcyjny dla młodych niż poprzez zakazy i nakazy. Takie potraktowanie młodzieży – jej sytuacji, problemów i możliwości wraz z wezwaniem do podjęcia działania, stanowi zachętę do rozwoju osobowego w poczuciu odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat.


Słowa kluczowe


idea Światowych Dni Młodzieży; wychowanie; rozwój człowieka; wychowawczy wymiar Światowych Dni Młodzieży

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.