Data publikacji : 2016-09-20

DOBRO I ROZWÓJ CZŁOWIEKA IDEĄ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Adam SpałekDział: Artykuły

Abstrakt

Jednym z pozytywnych aspektów Światowych Dni Młodzieży jest ich oddziaływanie wychowawcze. Wspierają one integralny rozwój i ukierunkowują młodzież na dobro. Są odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, odsłaniając przed uczestnikami możliwy do osiągnięcia ideał życia z Bogiem. Stanowią też pomoc w odkrywaniu sensu  egzystencjalnego. Światowe Dni Młodzieży stanowią dobrą okazję do kształtowania moralności ludzkiej i religijnej, w sposób bardziej atrakcyjny dla młodych niż poprzez zakazy i nakazy. Takie potraktowanie młodzieży – jej sytuacji, problemów i możliwości wraz z wezwaniem do podjęcia działania, stanowi zachętę do rozwoju osobowego w poczuciu odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat.

Słowa kluczowe

idea Światowych Dni Młodzieży ; wychowanie ; rozwój człowieka ; wychowawczy wymiar Światowych Dni Młodzieży


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Licencja

Po akceptacji artykuł do druku, autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz Wydawcy „Studiów Katechetycznych”, co potwierdzają stosowną umową. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Wydawcy.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie